Vanhemmuusryhmät

Vanhemmuusryhmät
Ryhmämuotoinen työskentely mahdollistaa vertaistuen ja voimaantumisen, mikä lisää osallistujien jaksamista ja tukee heidän hyvinvointiaan ja mielenterveyttään.

Voimaantumossa järjestetään monenlaista ryhmämuotoista toimintaa sosiaalipalvelujen asiakkaille ja heidän läheisilleen. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä järjestetään muun muassa eroaville vanhemmille, lapsuudessaan kaltoinkohdelluille
vanhemmille, väkivaltaa kokeneille vanhemmille, kodinulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmille, sijaisvanhemmille, jälkihuollossa oleville nuorille aikuisille sekä vapaaehtoisille tukihenkilöille ja -perheille. Ryhmämuotoinen
työskentely mahdollistaa vertaistuen ja voimaantumisen, mikä lisää osallistujien jaksamista ja tukee heidän hyvinvointiaan ja mielenterveyttään. Vapaaehtoisten toimijoiden ja sijaisvanhempien tukeminen työssään ennaltaehkäisee
myös tehtävässä lopettamista.

Osa ryhmistä on maksuttomia ja osa maksullisia. Kysy maksusitoumusta kotikuntasi sosiaalihuollosta (lapsiperheiden sosiaalipalvelut).

Ryhmistä tiedotetaan Voimaantumon Tapahtumat -osiossa sekä kuntien sosiaalipalvelujen kautta.

Varaa aika