Palvelut

Palvelut perheille, pareille ja yksilöille
Voimaantumo tarjoaa perheneuvontapalveluita  kuten kasvatusneuvontaa, perhearviointia, parisuhdeneuvontaa, pariterapiaa sekä järjestää vanhemmuusryhmiä. Muita palveluita tarjolla ovat rentoutusohjaus,
työnohjaus, skeematerapia ja parisuhderyhmät.

Voimaantumon perheneuvontapalvelut
Perheneuvontapalveluita ovat parisuhdeneuvonta, pariterapia, kasvatusneuvonta, perhearviointi ja vanhemmuusryhmät.

Parisuhdeneuvonta
Voimaantumon parisuhdeneuvonta on osa yksityisen perheneuvonnan palvelua. Parisuhdeneuvonta on psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa. Työskentely perustuu aina puolisoiden ja työntekijän luottamuksellinen yhteistoiminta.

Pariterapia
Voimaantumon pariterapia on osa yksityisen perheneuvonnan palvelua. Voimaantumon pariterapiassa huomioidaan koko perhetilanne.

Kasvatusneuvonta
Perheneuvonnan kasvatuksellinen ohjaus ja kasvatusneuvonta auttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Lisäksi se tukee vanhemman omaa jaksamista.

Perhearviointi
Perhearviointi on strukturoitu työskentelymalli, joka tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen perheen tilanteen selvittämiseen ja palvelujen tarpeen tarkempaan arviointiin sekä
hoidolliseen interventioon.

Vanhemmuusryhmät
Ryhmämuotoinen työskentely mahdollistaa vertaistuen ja voimaantumisen, mikä lisää osallistujien jaksamista ja tukee heidän hyvinvointiaan ja mielenterveyttään.

Voimaantumon muut palvelut
Muut palvelut ovat rentoutusohjaus, työnohjaus, skeematerapia ja parisuhderyhmät.

Parisuhderyhmät
Voimaantumossa järjestetään parisuhderyhmiä, parisuhdekursseja ja -parisuhdetapahtumia.

Rentoutusohjaus
Rentoutusohjaukseen liittyy oman luonnollisen rentoutumisen löytämiseksi tähtäävää ohjausta eri menetelmien  avulla.

Työnohjaus
Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.

Skeematerapia
Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto.

Varaa aika tai soita 040-5515631